Biuro Obsługi Klienta:
+48-512-55-65-55
Skype: Car.From.US
E-mail: pl@crashescars.com

Crashes Cars
Strona główna
Jak zamówić pojazd?
Wyszukiwanie pojazdów w USA
Najpopularniejsze aukcje
Przewóz na terenie USA i dostawa przez ocean
Sprawdzenie statusu przesyłki pojazdów
Dane i umowy
Odesłanie umowy
Kalkulator Celny
Symulator opłat
Odpowiedzi na pytania
Lista przedstawicieli handlowych
Łączność zwrotna

Przewóz na terenie USA
i dostawa przez ocean

Przydatne informacje dla klientów

Uwaga!! Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku Nr 108, poz. 908 z pozn. zm.) pojazd wyrejestrowany i posiadający dokument typu TITLE z podanymi poniżej nazwami, nie podlega rejestracji na terenie RP (art. 79 ust. 4).

 • ACQ BILL OF SALE
 • ACQUISITION BILL OF SALE
 • AFFIDAVIT IN LIEU OF TITLE
 • ARTIFICERS LIEN TRANSFER
 • ABND/LIEN NC DLR ONLY DELAY
 • BILL OF SALE
 • BR  
 • BV  
 • CLEAN TITLE - NO VIN
 • CLEAN TITLE W/ UNSATIS LIEN
 • CERTYFICATE OF DESTRUCTION  
 • CERT OF SALV BRANDED FLOOD
 • DISMANTLER W/ UNSATISFIED LIEN
 • DEALER ONLY/ REPO/CAN NOT EXPORT
 • EXPORT BILL OF SALE
 • FOR JUNK
 • FLOOD
 • FLOOD SALVAGE
 • FLOOD TITLE
 • FIRE DAMAGE

 • FOR PARTS ONLY
 • FLOOD SALVAGE VEHICLE TITLE
 • IRREPARABLE
 • MV907A WAIV-272.1
 • MV37 P.O. DISM ONLY
 • MV907A W/ BRAND WAIVE
 • MV907A W/ NO PUBLIC VIN
 • MV907A W/ UNSATISFIED LIEN
 • MV-51B / STMT OF OWNERSHIP
 • MV907A W/ MD REASSIGNMENT
 • MV35 NO TITLE-DISMANTLE/SCRAP
 • NY-MV-51
 • NON-REBUILABLE
 • NON-REPAIRABLE
 • PARTS ONLY
 • PARTS ONLY W/NY REASSIGMENT
 • REBUILDABLE KIT CAR
 • REBLT SALV W/ UNSATISFIED LIEN
 • SALVAGE THEFT - NO PUBLIC VIN
 • SALVAGE TITLE DAMAGE WATER/FLOOD
 • SCRAP
 • WATER
 • WATER/FLOOD
 • WATER DAMAGE  

Pojazd uruchamia się

Sprawdzenie pracy silnika oraz ruchu pojazdu

W momencie przybycia pojazdu na plac Domu Aukcyjnego, przedstawiciele Domu Aukcyjnego sprawdzili, że: (1) silnik się uruchamia, (2) można włączyć bieg, (3) pojazd może poruszać się na biegu do przodu o własnej mocy. Dom Aukcyjny nie daje żadnych gwarancji, obietnic czy deklaracji, że pojazd jest zdatny do eksploatacji na drogach publicznych oraz, że pojazd jest dopuszczony do poruszania się po szosach. Dom Aukcyjny nie daje żadnych gwarancji, obietnic czy deklaracji, że: (1) pojazd się uruchomi, (2) będzie zdatny do kierowania, (3) będzie przemieszczać się na biegu do przodu w momencie wydania pojazdu z placu Domu Aukcyjnego. Odpowiedzialność za sprawdzenie, wydanie jakichkolwiek potwierdzeń, przeprowadzenie inspekcji czy ekspertyzy technicznej, przed udziałem w licytacji leży po stronie Kupującego. Po wydaniu pojazdu z terenu placu Domu Aukcyjnego, Kupujący przejmuje pojazd w takim stanie, w jakim on się znajduje.


Silnik można uruchomić

Program uruchomienia silnika

W momencie przybycia pojazdu na plac Domu Aukcyjnego, przedstawiciele Domu Aukcyjnego sprawdzili, że: (1) silnik się uruchamia, (2) silnik pracuje na biegu jałowym. Dom Aukcyjny nie daje żadnych gwarancji, obietnic czy deklaracji, że: (1) silnik się uruchomi, (2) silnik będzie pracować na biegu jałowym w momencie wydania pojazdu z placu Domu Aukcyjnego. Odpowiedzialność za sprawdzenie, wydanie jakichkolwiek potwierdzeń, przeprowadzenie inspekcji czy ekspertyzy technicznej, przed udziałem w licytacji, leży po stronie Kupującego. Po wydaniu pojazdu z terenu placu Domu Aukcyjnego, Kupujący przejmuje pojazd w takim stanie, w jakim on się znajduje.


Obsługa przedsprzedażna pojazdu

Przygotowanie pojazdu do sprzedaży

Symbol Obsługa przedsprzedażna pojazdu w opisie pojazdu oznacza, że: (1) Dom Aukcyjny, z polecenia sprzedającego, przygotował dany pojazd do sprzedaży, czyli np. pojazd został umyty, odkurzony lub pokryty powłoką zabezpieczającą, (2) pojazd, który został wybrany przez Dom Aukcyjny w ramach tego programu do przeprowadzenia w/w działań, w celu uzyskania jak najwyższej możliwej ceny. Ta ikona nie jest gwarancją przeprowadzenia działań mających na celu przygotowanie do sprzedaży, ale raczej wskazuje na to, że pojazdy objęte tym programem, najprawdopodobniej przeszły takie przygotowania. Odpowiedzialność za sprawdzenie, wydanie jakichkolwiek potwierdzeń, przeprowadzenie inspekcji czy ekspertyzy technicznej, przed udziałem w licytacji, leży po stronie Kupującego. Po wydaniu pojazdu z terenu placu Domu Aukcyjnego, Kupujący przejmuje pojazd w takim stanie, w jakim on się znajduje.


Każdy zarejestrowany Klient posiadający aktywne konto ma możliwość sprawdzenia historii pojazdu VINinspect , którego nabyciem jest zainteresowany, pod warunkiem, że figuruje ona w naszej bazie danych. Sprawdzenie historii wymaga podania pełnego (siedemnastoznakowego) numeru identyfikacyjnego (VIN) danego pojazdu. Również dla naszych zarejestrowanych Klientów możemy sprawdzić, czy pojazd, do którego licytacji przystąpiliście Państwo (po postawieniu stawki na pojazd) nie był wcześniej wystawiany do licytacji na innych placówkach w Domach Aukcyjnych. Jeżeli pojazd ten znajduje się w naszej bazie danych, to prześlemy Państwu zdjęcia pojazdu w stanie, w jakim znajdował się on przed bieżącą licytacją. Do Państwa należy wówczas decyzja co do dalszego uczestniczenia w jego licytacji. Ewentualnej odmowy należy dokonać w formie pisemnej na nasz adres e-mail: pl@crashescars.com.


Wskazany pojazd sprzedawany jest przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe i my nie posiadamy żadnych dodatkowych informacji oprócz podanych powyżej. Pojazd jest zgłaszany do sprzedaży i wprowadzany na aukcję jako pojazd. Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie udostępniają opisów uszkodzeń czy stanu ogólnego pojazdu. Wszystkie pojazdy są sprzedawane bez gwarancji, w stanie, w jakim w momencie sprzedaży. Uzyskanie dodatkowych informacji możliwe jest wyłącznie w drodze wykonania ekspertyzy technicznej sprzedawanego pojazdu przez niezależnych rzeczoznawców z wydaniem stosownego orzeczenia. Koszt ekspertyzy technicznej wynosi 200 USD. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ekspertyzą techniczną pojazdu zapraszamy na naszą stronę www.autoinspect.us . Na tej stronie możecie Państwo zobaczyć również przykładową opinię rzeczoznawcy samochodowego, opracowaną na życzenie jednego z naszych Klientów.
Jak zamówić pojazd? | Wyszukiwanie pojazdów | Łączność zwrotna
 
Biuro Obsługi Klienta: +48-512-55-65-55
Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 10:00 - 18:00 (czasu polskiego).
© 2003-2017 CrashesCars.com
 
Top 10 pojazdów

Google
crashescars.com


Crashes Cars English version Germany version Russian version Polish version Czech version