Biuro Obsługi Klienta:
+48-512-55-65-55
Skype: Car.From.US
E-mail: pl@crashescars.com

Crashes Cars
Strona główna
Jak zamówić pojazd?
Wyszukiwanie pojazdów w USA
Najpopularniejsze aukcje
Przewóz na terenie USA i dostawa przez ocean
Sprawdzenie statusu przesyłki pojazdów
Dane i umowy
Odesłanie umowy
Kalkulator Celny
Symulator opłat
Odpowiedzi na pytania
Lista przedstawicieli handlowych
Łączność zwrotna

Przewóz na terenie USA
i dostawa przez ocean

Symulator opłat

Na tej stronie możecie Państwa skalkulować koszty planowanego lub dokonanego zakupu pojazdu na aukcjach samochodowych. W symulatorze opłat nie są uwzględnione koszty transportu /patrz rozdział Przewóz na terenie USA i dostawa przez ocean/. Są one podawane przy każdym konkretnym pojeździe w naszej bazie danych.

Symulator opłat
Zwycięska stawka netto:
Transaction Fee:
Auction Fees:
Razem:  USD

Transaction Fee
Opłata od transakcji
dla firmy "A Better Bid" LLC
Firma "A Better Bid" LLC obciąża kupującego sumą 500,00$ za każdy zakupiony pojazd.
Dodatkowe opłaty Domu Aukcyjnego, o ile mają one miejsce
Jeżeli środki za wygrany pojazd nie znajdą się na koncie Domu Aukcyjnego w odpowiednim terminie, to mogą pojawić się dodatkowe opłaty, a mianowicie:
  • wpłaty za wylicytowany pojazd należy dokonać w taki sposób, aby środki znalazły się na koncie Domu Aukcyjnego na drugi dzień roboczy po wygraniu licytacji (nie licząc dnia licytacji). Po upływie tego terminu jest naliczana dodatkowa opłata za nieterminową wpłatę w wysokości 50,00$. Licytacje odbywają się od poniedziałku do piątku. Soboty i niedziele nie wlicza się do terminu, gdyż nie są one dniami roboczymi. Brak należności za pojazd na koncie Domu Aukcyjnego na ósmy dzień (wliczając dzień licytacji) skutkuje skierowaniem go do powtórnej licytacji i przepadkiem wpłaconego depozytu gwarancyjnego. Należy jednocześnie podkreślić, iż terminowo dokonana wpłata, zwalnia od innych opłat dodatkowych, tj. od kary za nieterminową wpłatę lub opłaty parkingowej;
  • nasi Klienci mają sześć kolejnych dni kalendarzowych gwarantowanego bezpłatnego parkingu, licząc od dnia licytacji (w tym sobota i niedziela). Terminowo dokonana wpłata (środki muszą wpłynąć na konto Domu Aukcyjnego na drugi dzień roboczy po wygraniu licytacji - nie licząc dnia licytacji) zwalnia od opłaty za nieterminową wpłatę lub dodatkowej opłaty parkingowej. Jednakże począwszy od siódmego dnia kalendarzowego (w tym sobota i niedziela), licząc od dnia wygranej licytacji, naliczana jest opłata parkingowa, która będzie tym większa, im większa jest zwłoka w zapłacie. Każdy dzień powyżej szóstego dnia to dodatkowe 20,00$. Należy także wziąć pod uwagę, iż USA to duży kraj, stąd też termin przewozu pojazdów przez firmę transportową ustalony jest w granicach od trzech do siedmiu dni. Koszt parkowania pojazdu w tym czasie opłaca również nabywca pojazdu. Decyduje więc data wpływu środków na konto Domu Aukcyjnego, gdyż dopiero z chwilą ich zaksięgowania możliwe jest przekazanie dyspozycji co do przewozu pojazdu. Im później wpłyną środki, tym większa będzie opłata parkingowa za postój do chwili podjęcia pojazdu przez przewoźnika. Lepiej więc zdążyć z terminem wpłaty i nie martwić się dodatkowymi kosztami.
  • od każdego zakupionego pojazdu Dom Aukcyjny pobiera opłatę pocztową w wysokości 20,00 USD za przesyłkę dokumentów z placówki aukcyjnej na adres firmy Oficjalnego Przedstawiciela Domu Aukcyjnego w USA.
Dodatkowe opłaty Domu Aukcyjnego w Kanadzie
Uprzejmie informujemy Państwa, że w przypadku zakupu pojazdów z Domów Aukcyjnych w Kanadzie opłaty różnią się od opłat stosowanych w Domach Aukcyjnych w USA. Doliczane są również dodatkowe opłaty TAX, których wysokość zależy od ceny wylicytowanego pojazdu.
Dodatkowe opłaty Domu Aukcyjnego pojazdów z adnotacją "CrashedToys"

Uprzejmie informujemy Państwa, ze opłaty za samochody osobowe i inne pojazdy z adnotacją "CrashedToys" będą różne od opłat Domu Aukcyjnego. Radzimy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w tym zakresie klikając tutaj.
Jak zamówić pojazd? | Wyszukiwanie pojazdów | Łączność zwrotna
 
Biuro Obsługi Klienta: +48-512-55-65-55
Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 10:00 - 18:00 (czasu polskiego).
© 2003-2017 CrashesCars.com
 
Top 10 pojazdów

Google
crashescars.com


Crashes Cars English version Germany version Russian version Polish version Czech version