Biuro Obsługi Klienta:
+48-512-55-65-55
Skype: Car.From.US
E-mail: pl@crashescars.com

Crashes Cars
Strona główna
Jak zamówić pojazd?
Wyszukiwanie pojazdów w USA
Najpopularniejsze aukcje
Przewóz na terenie USA i dostawa przez ocean
Sprawdzenie statusu przesyłki pojazdów
Dane i umowy
Odesłanie umowy
Kalkulator Celny
Symulator opłat
Odpowiedzi na pytania
Lista przedstawicieli handlowych
Łączność zwrotna

Przewóz na terenie USA
i dostawa przez ocean

Symulator opłat

Na tej stronie możecie Państwa skalkulować koszty planowanego lub dokonanego zakupu pojazdu na aukcjach samochodowych. W symulatorze opłat nie są uwzględnione koszty transportu /patrz rozdział Przewóz na terenie USA i dostawa przez ocean/. Są one podawane przy każdym konkretnym pojeździe w naszej bazie danych.

Symulator opłat
Zwycięska stawka netto:
Transaction Fee:  
Auction Fees:  
Razem:  USD

 

Transaction Fee
Opłata od transakcji
dla firmy "A Better Bid" LLC
Firma "A Better Bid" LLC obciąża kupującego sumą 500,00$ za każdy zakupiony pojazd.
Dodatkowe opłaty Domu Aukcyjnego, o ile mają one miejsce

Jeżeli środki za wygrany pojazd nie znajdą się na koncie Domu Aukcyjnego w odpowiednim terminie, to mogą pojawić się dodatkowe opłaty zgodnie z poniższym:

 • Wpłaty za wylicytowany pojazd należy dokonać w taki sposób, aby środki znalazły się na koncie Domu Aukcyjnego na drugi dzień roboczy po wygraniu licytacji (nie licząc dnia licytacji). Po upływie tego terminu jest naliczana dodatkowa opłata za nieterminową wpłatę w wysokości 50,00 USD. Licytacje odbywają się od poniedziałku do piątku. Soboty i niedziele nie są wliczane do terminu, gdyż nie są one dniami roboczymi. Brak należności za wylicytowany pojazd na koncie Domu Aukcyjnego na ósmy dzień (wliczając dzień licytacji) skutkuje skierowaniem go do powtórnej licytacji i przepadkiem wpłaconego przez Klienta depozytu gwarancyjnego i opłaty transakcyjnej;

 • Nasi Klienci mają trzy kolejne dni kalendarzowe gwarantowanego bezpłatnego parkingu wylicytowanego pojazdu, licząc od dnia licytacji (w tym sobota i niedziela), natomiast wysokość opłat parkingowych za każdy następny dzień parkowania (począwszy od 4-go dnia - z uwzględnieniem sobót i niedziel) zależy od sposobu zakupu pojazdu: "Licytacja na żywo" lub "Kup teraz" i wynosi odpowiednio:
  - Licytacja na żywo:
  - za 4 i 5 dzień postoju pojazdu - 5,00 USD/dz., za 6, 7, 8 i 9 dzień - 30,00 USD/dz., za 10 dzień i dalsze dni - 40,00 USD/dz.;
  - Kup teraz:
  - za 3 i 4 dzień postoju pojazdu - 5,00 USD/dz., za 5, 6, 7 i 8 dzień - 30,00 USD/dz., za 9 dzień i dalsze dni - 40,00 USD/dz.;
  Należy mieć na uwadze to, że USA jest dużym krajem, stąd też czas przewozu pojazdów przez firmę transportową ustalony jest w granicach od trzech do dziesięciu dni. Koszt parkowania wylicytowanego pojazdu w tym czasie opłaca również jego nabywca. Data wpływu środków na konto Domu Aukcyjnego ma istotne znaczenie w ogólnym rozrachunku, gdyż dopiero z chwilą ich zaksięgowania możliwe jest przekazanie dyspozycji co do przewozu pojazdu. Im później wpłyną środki, tym większa będzie opłata parkingowa za postój do chwili podjęcia pojazdu przez przewoźnika. Lepiej więc zachować termin wpłaty i nie martwić się dodatkowymi kosztami;

 • Od każdego zakupionego pojazdu Dom Aukcyjny pobiera opłatę pocztową w wysokości 20,00 USD za przesyłkę dokumentów z placówki aukcyjnej na adres firmy Oficjalnego Przedstawiciela Domu Aukcyjnego w USA.

  Uwaga! W przypadku nieuregulowania należności za wylicytowany pojazd w terminie 7-u dni (licząc od dnia licytacji) firma "A Better Bid" LLC ma prawo do ponownego wystawienia pojazdu na sprzedaż. W takiej sytuacji Państwo zostają dodatkowo obciążeni kwotą stanowiącą 10% wartości zakupionego pojazdu, lecz nie niższą niż 1.000,00 USD (w zależności od tego, która z tych kwot jest większa), potrącaną z wpłaconego depozytu gwarancyjnego. Ponadto w każdym wypadku obciążani są Państwo opłatą transakcyjną na rzecz firmy "A Better Bid" LLC.

Dodatkowe opłaty Domu Aukcyjnego w Kanadzie
Uprzejmie informujemy Państwa, że w przypadku zakupu pojazdów z Domów Aukcyjnych w Kanadzie opłaty różnią się od opłat stosowanych w Domach Aukcyjnych w USA. Doliczane są również dodatkowe opłaty TAX, których wysokość zależy od ceny wylicytowanego pojazdu.
Dodatkowe opłaty Domu Aukcyjnego pojazdów z adnotacją "CrashedToys"

Uprzejmie informujemy Państwa, ze opłaty za samochody osobowe i inne pojazdy z adnotacją "CrashedToys" będą różne od opłat Domu Aukcyjnego. Radzimy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w tym zakresie klikając tutaj.
Jak zamówić pojazd? | Wyszukiwanie pojazdów | Łączność zwrotna
 
Biuro Obsługi Klienta: +48-512-55-65-55
Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 10:00 - 18:00 (czasu polskiego).
© 2003-2017 CrashesCars.com
 
Top 10 pojazdów

Google
crashescars.com


Crashes Cars English version Germany version Russian version Polish version Czech version